Uitgangspunt HiT: Inclusieve samenleving is een zaak van ons allemaal