Geef een cijfer aan de gemeente Heerenveen

Dit is hét moment om de gemeente Heerenveen te beoordelen. Verdient deze gemeente de titel Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland? Je beoordeelt de gemeente op zes onderdelen. Klik op de link hieronder:

Na het formaliseren van het burgerinitiatief naar een stichting is in 2019 en 2020 de structuur verder ontwikkeld en heeft met name het platform VN Panel Heerenveen verder vorm gekregen. Ondanks de beperkingen zijn de werkzaamheden doorgegaan om verder te bouwen aan een inclusieve samenleving in de gemeente Heerenveen, aan de hand van het VN Verdrag voor mensen met een beperking. Uitgangspunt is en blijft: toegankelijkheid is regel en ontoegankelijkheid uitzondering. Door vergroting van bewustwording door middel van informatie, aandacht voor toegankelijkheid en aandacht voor  ‘wonen, werken en onderwijs’ hopen we dit te bereiken.

Dit jaarverslag beslaat een periode van 24 maanden, klik op de link hieronder om het te lezen:

Jaarverslag 2019-2020

In de zogeheten Bewonersbrieven Heerenveen Actueel informeert de Gemeente Heerenveen regelmatig over allerlei zaken die spelen. Door op de hoogte te zijn van onderhoud van straten, pleinen en terreinen kun je de wegen die tijdelijk niet toegankelijk zijn mijden. Zo voorkom je onplezierige verrassingen.

Deze laatste update is van 4 mei: https://www.heerenveen.nl/actueel/bewonersbrieven/

De eerste inclusieve speeltuin van Heerenveen wordt gerealiseerd!
Speeltuin de Greiden werkt samen met De Speeltuinbende, Jantje Beton, BuitenGewoon de Greiden, Caleidoscoop, stichting MOM, en de gemeente Heerenveen om de speeltuin toegankelijk voor iedereen te maken.
Ouders en verzorgers van kinderen met een beperking worden van harte uitgenodigd om mee te denken.
Stuur tips en adviezen naar info@speeltuindegreiden.nl

De Rabobank sluit per 1 maart de locatie aan Burgemeester Kuperusplein in Heerenveen. Klanten kunnen vanaf dan alleen nog terecht bij de locatie aan De Opslach. Op de locatie aan het Burgemeester Kuperusplein komen daarmee ook de geldautomaten te vervallen. 

Als reden voor de sluiting zegt de Rabobank dat klanten hun bankzaken steeds vaker zelf online regelen of via de Rabo App en dat klanten sneller de telefoon pakken. ,,Gezien de huidige ontwikkelingen is er besloten de activiteiten van de twee locaties in Heerenveen samen te voegen en de dienstverlening voort te zetten vanuit de locatie aan De Opslach”, zegt Henk de Boer, directeur Particulieren van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Frieslân. Sinds de corona-uitbraak is het aantal telefoongesprekken enorm toegenomen en wordt een groot deel van de vragen van klanten telefonisch afgehandeld, , laat De Boer weten. ,,Uit ervaring blijkt dat klanten via telefoon, mail, chat of videobellen ook goed geholpen kunnen worden.”

Ook de komst van Geldmaat speelt volgens de Rabobank een rol in het besluit. Op de locatie aan het Burgemeester Kuperusplein komen de geldautomaten te vervallen. ,,Er verschijnen voldoende Geldmaatalternatieven in het centrum van Heerenveen.” De Boer: ,,Voor face-to-face gesprekken op locatie, ook in coronatijd, is het kantoor aan De Opslach open. Wel is een afspraak maken nodig.”

HiT is op zoek naar een nieuw bestuurslid voor de secretariaatswerkzaamheden.

En het HiT VN panel zoekt nieuwe leden. De leden van het panel schouwen openbare ruimten en beoordelen bestaand- en nieuw gemeentelijk beleid of het passend is voor mensen met een beperking. Het panel bedenkt oplossingen en doet aanbevelingen aan de hand van het VN-Verdrag voor mensen met een beperking, om te komen tot een inclusie samenleving in de gemeente Heerenveen. Het VN Panel HiT bestaat uit burgers uit de gemeente Heerenveen die behoren tot de doelgroep, aangevuld met deskundige vrijwilligers en professionals vanuit de gemeente (verantwoordelijk voor de implementatie van het VN-verdrag) en relevante organisaties.

Mail naar info@hitheerenveen.nl als bovenstaande jou wat lijkt of als je meer informatie wil.

Meer lezen hier over of opgave kan via deze site van HiT of de site van Vrijwilligers Servicepunt Heerenveen;
https://www.vrijwilligerswerkheerenveen.nl/vrijwilligers/vacatures-zoeken
Zorg en welzijn, vacaturenummers 2125 (bestuur) en 2022 (panel)

 

 

Volgens landelijke cijfers wonen er in De Knipe ongeveer 30 mensen met een visuele beperking. Om hun problemen te duiden zijn er al diverse schouwen geweest. De verslagen daarvan zijn reeds op diverse gemeentelijke burelen beland. Klik op de link voor een download en lees het verslag van een nieuwe wandeling met een taststokloper en zijn hindernissen:

Shared-Space-De-Knipe-rapportage-mrt-2020