Artikelen door

Jaarverslag 2019 2020

Na het formaliseren van het burgerinitiatief naar een stichting is in 2019 en 2020 de structuur verder ontwikkeld en heeft met name het platform VN Panel Heerenveen verder vorm gekregen. Ondanks de beperkingen zijn de werkzaamheden doorgegaan om verder te bouwen aan een inclusieve samenleving in de gemeente Heerenveen, aan de hand van het VN […]

Bewonersbrieven Heerenveen Actueel

In de zogeheten Bewonersbrieven Heerenveen Actueel informeert de Gemeente Heerenveen regelmatig over allerlei zaken die spelen. Door op de hoogte te zijn van onderhoud van straten, pleinen en terreinen kun je de wegen die tijdelijk niet toegankelijk zijn mijden. Zo voorkom je onplezierige verrassingen. Deze laatste update is van 4 mei: https://www.heerenveen.nl/actueel/bewonersbrieven/

De eerste inclusieve speeltuin van Heerenveen wordt gerealiseerd.

De eerste inclusieve speeltuin van Heerenveen wordt gerealiseerd! Speeltuin de Greiden werkt samen met De Speeltuinbende, Jantje Beton, BuitenGewoon de Greiden, Caleidoscoop, stichting MOM, en de gemeente Heerenveen om de speeltuin toegankelijk voor iedereen te maken. Ouders en verzorgers van kinderen met een beperking worden van harte uitgenodigd om mee te denken. Stuur tips en […]

Vacatures bestuur en VN panel

HiT is op zoek naar een nieuw bestuurslid voor de secretariaatswerkzaamheden. En het HiT VN panel zoekt nieuwe leden. De leden van het panel schouwen openbare ruimten en beoordelen bestaand- en nieuw gemeentelijk beleid of het passend is voor mensen met een beperking. Het panel bedenkt oplossingen en doet aanbevelingen aan de hand van het […]

Rapportage schouwing ‘Shared Space’ de Knipe op verzoek van gemeente Heerenveen op 31 maart 2020.

Volgens landelijke cijfers wonen er in De Knipe ongeveer 30 mensen met een visuele beperking. Om hun problemen te duiden zijn er al diverse schouwen geweest. De verslagen daarvan zijn reeds op diverse gemeentelijke burelen beland. Klik op de link voor een download en lees het verslag van een nieuwe wandeling met een taststokloper en […]